RSS2.0
ایوان شیمی

پیشخوان مطبوعات
جديدترين مقالات
برخی از محصولات
  • Ad - 0
  • Ad - 1
شرکت ایوان شیمی

شرکت ايوان شيمي کرج توليد کننده مواد شيميايي و قابل مصرف در بخش صنعتي و کشاورزي مي باشد .از جمله کارهاي شرکت همسونمودن آموخته هاي دانشگاهي و تجارب صنعتي در جهت توليد بوده تا بدين وسيله از هزينه هاي فراوان توليد بکاهد و در نهايت بتواند در بهاي تمام شده محصولات شيميايي با حفظ کيفيت جايگاه مناسبي در بازار داخلي فراهم کند . از طرفي ديگر بکار گيري کارشناسان محقق و مجرب باعث بهينه نمودن روشهاي توليد و بومي کردن فرايندها شده است.

بکارگيري اين امور موجب شده است که مواد شيميايي با خلوص فوق العاده در اختيار مشتريان قرار گيرد که همواره مورد رضايت آنان باشد و اين پديده باعث سرافرازي شرکت ايوان شيمي کرج در بخش توليد مواد شيميايي است و از اين طريق توانسته است گام مؤثر در زمينه عدم وابستگي کشور عزيزمان ايران بردارد.


جدیدترین محصولات
برخی از محصولات
  • Ad - 0
  • Ad - 1
  • Ad - 2
جدول مندلیف

لینک ها

 

 


 


 


  • Ad - 0
  • Ad - 1
مكان نماي كاربران

ساعت
پيوندها

© مهندس موسی عباس نژاد

Site by Behsaz